Monika Węgrzyn
wokal
Monika Węgrzyn

logopeda,psychoprofilaktyk,doradca zawodowy,
charyzmatyczna ostra sztuka z uśmiechem na twarzy, co nie zaśpiewa…
to nie zaśpiewa i już